Профил на купувача - ДГ Ралица гр. Русе ДГ Ралица гр. Русе 
Активни процедури към Профил на купувача на ДГ Ралица гр. Русе към 20.11.2017г., 14:21ч.:

ЕЕДОП || ДЕКЛАРАЦИЯ Образец № 2 || ДЕКЛАРАЦИЯ Образец № 3

ДЕКЛАРАЦИЯ Образец № 4 || ДЕКЛАРАЦИЯ Образец № 5 || ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ || Приложение №1 || Приложение №2 || Приложение №3

Приложение №4 || Приложение №5 || Приложение №6 || Приложение №7

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР || ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ || УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА

Заповед ОП || Обява ОП || ЗАПОВЕД (01.12.2017) || ПРОТОКОЛ (01.12.2017)

Заповед класиране (21.12.2017)


           
Facebook
©2018г. - ДГ Ралица гр. Русе || Поддръжка и хостинг от: Уеб Дизайнс ЕООД